De herbouwwaarde van onroerend goed is (voor de opstalverzekering) de waarde van een soortgelijk onroerend goed, nieuw te bouwen volgens de nu geldende bouwnormen. Vaak worden deze verzekeringen afgesloten op onjuiste grondslagen. Dit kan leiden tot over- of onderverzekering. Bij oververzekering betaalt u teveel premie, terwijl u bij onderverzekering niet het hele schadebedrag krijgt uitgekeerd. Reden om een herbouwwaarde taxatie uit te laten voeren is dat bij calamiteiten (zoals brand) de waarde van het onroerend goed reeds eerder is vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. U bent daardoor voldoende gedekt. De vastgestelde waarde na de voornoemde taxatie is niet betwistbaar!
Taxaties ex. art. 7:960 BW waarborgen een juiste verzekerde waarde en voorkomen na een onverhoopte schade discussies over de waarde van de vooraf getaxeerde zaken. Extra kosten in verband met de aanwezigheid van milieubelastende stoffen (asbest en dergelijke) worden geïnventariseerd, doorgerekend en opgenomen in de door ons ingeschatte opruimingskosten. Kosten die zonder taxatie vaak aan de aandacht ontsnappen en veelal hoger uitvallen dan waarvoor de meeste polissen standaard dekking bieden.
De geldigheid van de taxatie is zes jaar indien het verzekerde bedrag is geïndexeerd.