De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt door verschillende overheden bij de heffing van belastingen.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan taxaties van bedrijven en incourante objecten zoals ziekenhuizen, scholen en sportcomplexen in opdracht van gemeenten.

Naar aanleiding van een afgegeven WOZ- waarde kan een bezwaar worden ingediend.
Voor het afhandelen van bezwaarschriften en eventueel daaropvolgende beroepszaken bij de rechtbank is het verstandig om u bij te laten staan door een taxateur met een degelijk en onderbouwd taxatierapport conform de Wet WOZ.